ZASADYCelem gry jest wydostanie się z zamkniętego pokoju w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Ucieczka możliwa jest po odgadnięciu serii ukrytych wskazówek.

W grze może wziąć udział jednorazowo od 2 do 5 osób.

Minimalny wiek uczestników to 12 lat.

W każdej grupie uczestników musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia.

Gra skonstruowana jest w taki sposób, aby mógł w niej wziąć udział każdy niezależnie od narodowości.

Wejścia odbywają się o określonych godzinach - obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Na miejsce należy przybyć co najmniej 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia gry.

Za wszelkie szkody powstałe w czasie rozgrywki odpowiadają uczestnicy znajdujący się w tym czasie w pokoju.

Uczestnicy będą obserwowani przez Mistrza Gry.